Telemarks stolthet i hovedstaden

Sparebank 1 Telemark

Banken for telemarkinger
Sparebank 1 Telemark

Vi er stolt av å kunne kalle oss banken for Telemark og telemarkinger. Vi har et brennende engasjement for bankfaget, for din økonomiske hverdag og vårt lokalsamfunn. Heia Telemark!

SpareBank 1 Telemark er en videreføring av Sparebanken Grenland (i Porsgrunn og Bamble), Gjerpen og Solum Sparebank (i Skien og Siljan) og Holla og Lunde Sparebank. Historien til disse bankene strekker seg tilbake til 1840-årene.

I 1844 åpnet Sparebanken Grenland under navnet Porsgrund Sparebank. Siden ble det sammenslåing med Brevik Sparebank og Eidanger Sparebank. Fellesnavnet ble Sparebanken for Brevik, Eidanger og Porsgrunn og dette navnet ble beholdt helt frem til 1986.

Gjerpen og Solum Sparebanks historie går tilbake til 1848 da Gjerpen Sparebank ble opprettet. I 1964 slo banken seg sammen med Solum Sparebank. Den nye banken ble markedsført under navnet GS Banken.

Holla og Lunde Sparebank kan dra linjene tilbake til 1862 da Lunde Sparebank ble opprettet. Flåbygd Sparebank gikk i 1929 inn i Lunde Sparebank. Holla Sparebank ble etablert på Ulefoss i 1877. Banken åpnet etterhvert også kontor på Gvarv og i Skien.  Fusjonen mellom Lunde Sparebank og Holla Sparebank skjedde i 2004. Begge bankene hadde vært tilsluttet Terra Gruppen, en sammenslutning av nær 80 selvstendige sparebanker i Norge. Holla og Lunde Sparebank videreførte dette samarbeidet fram til fusjonen i 2012.

I 1996 ble Sparebank 1 Alliansen opprettet som et forpliktende samarbeid mellom selvstendige sparebanker over store deler av Norge. Både Sparebanken Grenland og GS Banken ble med i dette samarbeidet gjennom sitt eierskap i selskapet Samarbeidende Sparebanker. I år 2000 ble Vår Bank og Forsikring overtatt av SpareBank 1. Skienskontoret til Vår Bank og Forsikring ble etter dette en del av GS Banken.

I 2006 endret GS Banken navn til Sparebanken Telemark, i 2008 skjedde sammenslåingen med Sparebanken Grenland og i 2012 med Holla og Lunde Sparebank. Sparebanken Telemark markedsføres under navnet SpareBank 1 Telemark.