Telemarks stolthet i hovedstaden

Sparebank 1 Sørøst-Norge

Banken for telemarkinger
SpareBank 1 Sorøst-Norge
Representantskap og generalforsamling i SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum har nå også sagt ja til fusjon mellom bankene. Bankenes styrer vedtok fusjonsplanen i november.

Den sammenslåtte banken vil ha 660 ansatte og 21 lokalkontorer i «gamle» Vestfold, Telemark og Buskerud.

Skal bidra til bærekraftige lokalsamfunn

Tilgjengelighet og tilstedeværelse i lokalsamfunnet skal videreføres i den sammenslåtte banken, samt skape enda mer kundeorientert bank med fordelene en større bank gir.

En styrket bank vil ha større muligheter til å bidra til bærekraftig utvikling av næringsliv og lokalmiljøer, og tilby et større spekter av tjenester. Dette legger et viktig fundament for fremtidig lønnsom vekst i regionen.

– Fusjonsplanene blir svært godt mottatt både internt og eksternt, og markedet støtter tydelig opp under at dette er et riktig steg, sier konsernsjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge, Per Halvorsen.

– Vi har hatt gode prosesser og fusjonen underbygger også begge bankers strategier om å bli sterkere lokalbanker i Buskerud generelt og Drammensregionen spesielt, sier adm. banksjef Egil Meland i SpareBank 1 Modum.

Nåværende konsernsjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge Per Halvorsen blir konsernsjef i den sammenslåtte banken. Egil Meland som i dag er administrerende banksjef i SpareBank 1 Modum, skal være medlem i den nye konsernledelsen med ansvar for datterselskapene.

Sammenslåingen antas å bli gjennomført 1. april 2022, etter godkjenning i Finanstilsynet og Konkurransetilsynet.

SpareBank 1 Sørøst-Norge har en forvaltningskapital på ca 100 milliarder, og er etablert på 17 lokasjoner i Vestfold, Telemark og Buskerud. Konsernet har 554 ansatte.

Selskapet har datterselskapene EiendomsMegler 1 BV AS, SpareBank 1 Regnskapshuset BV AS, Imingen Holding AS, Tufte Eiendom AS, Sparebankgården AS, i tillegg til deleide EiendomsMegler 1 Telemark AS og Z-Eiendom AS.

SpareBank 1 Modum har en forvaltningskapital på ca 17 milliarder, og er etablert på 4 lokasjoner i Buskerud (Drammen, Hokksund, Vikersund, Åmot). Konsernet har 106 ansatte og datterselskapet Eiendomsmegler 1 Modum.

Les her her